De Safe ER PSA cursus

Als wetenschappelijke vereniging wil de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) SEH-artsen ondersteunen in het (kwaliteits-)proces rond om procedurele sedatie en analgesie door SEH-artsen op de spoedeisende hulp afdeling. Daarom is door de sectie PSA van de NVSHA en het Leids Universitair Medisch een landelijke PSA cursus specifiek voor SEH-artsen ontwikkeld. Doel van de cursus is door een uniforme bij- en nascholing van SEH-artsen de nodige kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van PSA door SEH-artsen op de spoedeisende hulpafdeling te verbeteren en te waarborgen. Zo kunnen wij de leden helpen aantoonbaar aan de eisen van de CBO richtlijn en het toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg te voldoen.

De PSA cursus is geaccrediteerd voor SEH artsen.

I.v.m. Covid 19 maatregelen is de deelname per cursus beperkt tot 4 deelnemers. De duur van de cursus is daarom ook maar 1 dag.

De kosten voor de 1 daagse cursus zijn 450 Euro.

Belangrijke informatie !

Vanaf 2015 is de PSA cursus ook een structureel onderdeel van de opleiding tot SEH arts (als landelijk onderwijsmodule in het 3e jaar).

De organisatie van de landelijke onderwijsmodules gebeurt niet meer door de vakgroep SEG in Leiden maar in opdracht van de NVSHA door „Interactie Organisatie- en Congresbureau“. De praktijkdagen vinden plaats in het Nederlands Simulatie en Trainingscentrum in de Zorg (www.nstz.nl).

Let op: Aanmelding (door cursisten) voor de PSA cursus voor SEH artsen in Leiden gebeurt niet via Interactie maar via deze webpagina.