PROCEDURELE SEDATIE EN ANALGESIE


veilige en effectieve PSA voor patienten op de SEH

Nu verkrijgbaar:


A practical guide to safe procedural sedation in the emergency department


€ 47,50


Hét handboek voor veilige én effectieve sedatie en pijnstilling op de afdeling spoedeisende hulp, Voor artsen en verpleegkundigen is toepassing van veilige PSA een belangrijke voorwaarde geworden om goede zorg te leveren, waarbij de setting van de SEH specifieke uitdagingen biedt. De auteurs hebben een praktische handleiding geschreven om PSA niet alleen veilig, maar vooral ook effectief te kunnen toepassen.


Dit boek kan worden gebruikt als voorbereiding voor de PSA cursussen van de NVSHA en de internationale precourses die door de Nederlandse SEH artsen werden ontwikkeld.

Onze cursussen

PSA cursus


Als wetenschappelijke vereniging wil de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) SEH-artsen ondersteunen in het (kwaliteits-)proces rond om procedurele sedatie en analgesie door SEH-artsen op de spoedeisende hulp afdeling. Daarom wordt SEH-artsen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de Onderwijsmodule PSA.

Het doel hiervan is door een uniforme bij- en nascholing van SEH-artsen de nodige kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van PSA door SEH-artsen op de spoedeisende hulpafdeling te verbeteren en te waarborgen. Zo kunnen wij de leden helpen aantoonbaar aan de eisen van de CBO richtlijn en het toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg te voldoen. De PSA cursus is geaccrediteerd voor SEH artsen.

PSA bij Kinderen


Deze ééndaagse verdiepingscursus gaat in op onderwerpen zoals intranasale medicatie, lachgas en esketamine bij kinderen. Er zijn skills-stations en er is scenario training. We hopen de cursisten een actuele weergave te bieden van de gangbare mogelijkheden en daarmee de drempels te verlagen die veilige en gestructureerde sedatie van kinderen in de weg staan.